NOVOSTI...

Izgradnja centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Izgradnja centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Dana 03.09.2019. započelo je prethodno savjetovanje javne nabave za izgradnju centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja "Slavonska kuća" te traje do 10.09.2019.

Prometna studija

Prometna studija

Prometna studija Općine Bošnjaci.

Javni poziv

Javni poziv

Općina Bošnjaci raspisuje oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 (ŠEST) mjeseci na poslovima javnih radova.

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu

Ovom odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Bošnjaci i mjere za njegovo provođenje, a sve radi učinkovitoga očuvanja i zaštite javnih površina, održavanja čistoće i stvaranja uvjeta za zaštitu okoliša.

Rang lista

Rang lista

Prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Bošnjaci u Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci na radno mjesto komunalni redar.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Na pisano testiranje pozivom od 26. ožujka 2019. godine pozvana su tri kandidata.

Poziv kandidatima za pisano testiranje

Poziv kandidatima za pisano testiranje

Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete po raspisanom natječaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Javni poziv

Javni poziv

Podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci.

Javni natječaj

Javni natječaj

Prijam u službu u Općinu Bošnjaci, Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci, na radno mjesto komunalni redar.

Javni poziv

Javni poziv

Podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bošnjaci.

Javni poziv

Javni poziv

Isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih Općine Bošnjaci.

Plan nabave Općine Bošnjaci za 2019. godinu

Plan nabave Općine Bošnjaci za 2019. godinu

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine broj 120/16 "), i članka 47. Statuta Općine Bošnjaci ("Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije 06/13 i 1/18"), Općinski načelnik donio je plan nabave.