NOVOSTI...

Javni poziv

Javni poziv

Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge "Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije"

Poziv (interviju)

Poziv (interviju)

Povjerenstvo za provedbu natje?aja dana 11. svibnja 2018. godine provelo je pisano testiranje kandidatkinja za radna mjesta Višeg stru?nog suradnika i samostalnog upravnog referenta.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju ?lanka 20. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natje?aja objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natje?aj

Javni natje?aj

Javni natje?aj za prijam u slubu na radna mjesta slubenika/ca na neodre?eno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Op?ine Bošnjaci.

Javni poziv

Javni poziv

Podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Op?ine Bošnjaci.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG "Šumanovci" objavljuje 1. LAG Natje?aj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. Op?ine Bonjaci

Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. Op?ine Bonjaci

Ovom Odlukom Op?insko vije?e donosi Plan gospodarenja otpadom za podru?je Op?ine Bošnjaci za razdoblje 2018. - 2024. godina.

23. Lutkarsko prolje?e 19.-24. oujka 2018. godine

23. Lutkarsko prolje?e 19.-24. oujka 2018. godine

23. Lutkarsko prolje?e u upaniji Vukovarsko-srijemskoj

Program zaeli - sklopljen ugovor o radu (24 mjeseca)

Program zaeli - sklopljen ugovor o radu (24 mjeseca)

Op?ina Bošnjaci sklopila je ugovor o radu na odre?eno vrijeme 28. velja?e 2018. sa 20 ena sufinanciran iz Europske unije.

Ostvareni preduvjeti za objavu prvih LAG natje?aja

Ostvareni preduvjeti za objavu prvih LAG natje?aja

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede, u posljednjih nekoliko mjeseci, intenzivno su radili na stvaranju potrebnih preduvjeta za objavu LAG natje?aja...

Nacrt plana gospodarenja otpadom

Nacrt plana gospodarenja otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Op?ine Bošnjaci za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

Zaklju?ak

Zaklju?ak

Zaklju?ak o utvr?ivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Bošnjaci za javnu raspravu.