NOVOSTI...

Javni natje?aj - Udruge u sportu

Javni natje?aj - Udruge u sportu

Financiranje programa i projekata od interesa za op?e dobro koje provode udruge u sportu na podru?ju Op?ine Bošnjaci za 2018. godinu.

Rezultati izbora

Rezultati izbora

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bošnjaci utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora...

Priop?enje za javnost

Priop?enje za javnost

Op?inski na?elnik Op?ine Bošnjaci Andrija Juzbaši? donosi priop?enje za javnost.

Dan Op?ine Bonjaci

Dan Op?ine Bonjaci

Dan Op?ine Bošnjaci, "Krvavi Bošnja?ki izbori - 1897.- 2017."

Lokalni izbori 2017. - Objava kandidacijskih lista i kandidatura

Lokalni izbori 2017. - Objava kandidacijskih lista i kandidatura

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bošnjaci objavljuje:

Dobrodoli na nove internet stranice

Dobrodoli na nove internet stranice

Internet stranice Op?ine su trenutno u izradi!