NOVOSTI...

Prikupljanje mijeanog komunalnog otpada

Prikupljanje mijeanog komunalnog otpada

Nacrt prijedloga odluke o na?inu pruanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podru?ju Op?ine Bošnjaci

Javni poziv

Javni poziv

Op?ina Bošnjaci raspisuje Oglas radi zasnivanja radnog odnosa na odre?eno vrijeme u trajanju od 6 (ŠEST) mjeseci na poslovima Javnih radova.

Oglas za prijem u radni odnos na odre?eno vrijeme u projektu

Oglas za prijem u radni odnos na odre?eno vrijeme u projektu "Zaeli"

Program zapošljavanja ena Op?ine Bošnjaci

Oglas

Oglas

Prijam u radni odnos na odre?eno vrijeme.

Zapisnik sa 1. sjednice Komisije za dodjelu stipendija

Zapisnik sa 1. sjednice Komisije za dodjelu stipendija

Komisija za dodjelu stipendija Op?ine Bošnjaci sastala se 15. studenog 2017. godine u vije?nici u 19:00h i odrala svoju 1. sjednicu.

Obavijest

Obavijest

Izrada 2. izmjena i dopuna prostornog plana ure?enja Op?ine Bošnjaci

Javni natje?aj za dodjelu stipendija studentima

Javni natje?aj za dodjelu stipendija studentima

Temeljem ?lanka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Op?ine Bošnjaci i ?lanka 47. Statuta Op?ine Bošnjaci ("Slubeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske upanije br. 06/13) na?elnik Op?ine Bošnjaci raspisuje javni natje?aj.

35. smotra kazalinih amatera Slavonije i Baranje

35. smotra kazalinih amatera Slavonije i Baranje

Bošnjaci 03.-19-11.2017. g. Dom kulture

Dje?ji tjedan

Dje?ji tjedan

Povodom dje?jeg tjedna, 3. listopada 2017., Udruga Dje?je ruke kroz šetnju Bošnjacima i uz balone dijelila je poruke o pravima djece.

Javni natje?aj

Javni natje?aj

Dodjela poslovnih prostora u vlasništvu Op?ine Bošnjaci na korištenje udrugama ?ija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Op?inu Bošnjaci.

Javni natje?aj - Udruge u kulturi

Javni natje?aj - Udruge u kulturi

Financiranje programa i projekata od interesa za op?e dobro koje provode udruge u kulturi na podru?ju Op?ine Bošnjaci za 2018. godinu.

Javni natje?aj - Udruge

Javni natje?aj - Udruge

Financiranje programa i projekata od interesa za op?e dobro koje provode udruge na podru?ju Op?ine Bošnjaci za 2018. godinu.