Javni natje?aj - Općina Bošnjaci

NOVOSTI

Javni natje?aj

Objavio: Administrator

Datum: 04.10.2017.

Kategorija: Opcina

Javni natje?aj

Dodjela poslovnih prostora u vlasništvu Op?ine Bošnjaci na korištenje udrugama ?ija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Op?inu Bošnjaci.

Dokumenti:

JAVNI NATJE?AJ

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJE?AJ