Javni natje?aj za dodjelu stipendija studentima - Općina Bošnjaci

NOVOSTI

Javni natje?aj za dodjelu stipendija studentima

Objavio: Administrator

Datum: 26.10.2017.

Kategorija: Opcina

Javni natje?aj za dodjelu stipendija studentima

Temeljem ?lanka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Op?ine Bošnjaci i ?lanka 47. Statuta Op?ine Bošnjaci ("Slubeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske upanije br. 06/13) na?elnik Op?ine Bošnjaci raspisuje javni natje?aj.

Dokumenti:

JAVNI NATJE?AJ
OBRAZAC PRIJAVE