Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. Op?ine Bonjaci - Općina Bošnjaci

NOVOSTI

Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. Op?ine Bonjaci

Objavio: Administrator

Datum: 14.03.2018.

Kategorija: Opcina

Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. Op?ine Bonjaci

Ovom Odlukom Op?insko vije?e donosi Plan gospodarenja otpadom za podru?je Op?ine Bošnjaci za razdoblje 2018. - 2024. godina.

POGLEDAJ DOKUMENT