Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava - Općina Bošnjaci

NOVOSTI

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Objavio: Administrator

Datum: 22.03.2018.

Kategorija: Opcina

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG "Šumanovci" objavljuje 1. LAG Natje?aj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA", a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti ?e od 03.04.2018. do 03.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloivih sredstava po ovom LAG Natje?aju iznosi 670.068,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn. Potpora se ispla?uje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije moe se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o na?inu prijave mogu se prona?i  u LAG Natje?aju.

Tekst LAG Natje?aja kao i ostala prate?a dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natje?aj odrat ?e se tri terenske radionice:

Radionica ?e se odrati :

21. oujka 2018. god.(srijeda) u  Ra?inovcima (Osnovna škola) s po?etkom u  18 sati
22. oujka 2018. god. (?etvrtak) u Štitaru (Op?ina - sala za sastanke) s po?etkom u  18 sati
23. oujka 2018. god. (petak) u Soljanima (Lova?ko/ribi?ki dom) s po?etkom u  18 sati

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natje?aj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Više o natje?aju: http://www.lag-sumanovci.hr/natjecaji.html