OPĆINSKA UPRAVA

andrija_juzbasic

Andrija Juzbašič

Općinski načelnik, HSS

martina_golubicic

Martina Golubičić

Zamjenik načelnika, HSS

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Predsjednik Općinskog vijeća - Pero Knežević, dipl.iur. HDSSB

2. Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća-Josip Šumanovac, dipl.ing.polj. HSS

3. Drugi potpredsjednik Općinskog vijeća-Antun Leaković, dipl.ing.šum. HDZ

josip_sumanovac

Josip Šumanovac

dipl.ing.polj., HSS

ivan_jelic

Ivan Jelić

mag.educ.math.et.inf, HSS

jasminka_lesic

Jasminka Lešić

HSS

alen_aleksic

Alen Aleksić

HSS

ivan_jovanovac

Ivan Jovanovac

HSS

pero_knezevic

Pero Knežević

dipl.iur., HDSSB

pavo_baotic

Pavo Baotić

HDSSB

antun_leakovic

Antun Leaković

dipl.ing.šum., HDZ

mato_lesic

Mato Lešić

HDZ

josip_lenic

Josip Lenić

HDZ

mato_lenic

Mato Lenić

dipl.oec., grupa birača

krunoslav_lesic

Krunoslav Lešić

grupa birača

dragan_knezevic

Dragan Knežević

PSS

STALNA RADNA TIJELA OPĆINE BOŠNJACI

1. MANDATNA KOMISIJA

Predsjednik - Ivan Jelić, mag,educ.math.et.inf

Član - Pavo Baotić

Član - Mato Lešić

2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

Predsjednik - Jasminka Lešić

Član - Ivan Jovanovac

Član - Antun Leaković, dipl.ing.šum.

3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

Predsjednik - Pero Knežević, dipl.iur.

Član - Jasminka Lešić

Član - Ivan Jelić, mag,educ.math.et.inf

Član - Dragan Knežević

Član - Mato Lenić

4. ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Predsjednik - Josip Šumanovac, dipl.ing.polj.

Član - Pero Knežević, dipl.iur.

Član - Josip Lenić

5. ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Predsjednik - Dragan Knežević

Član - Alen Aleksić

Član - Pavo Baotić

Član - Ivan Jovanovac

Član - Krunoslav Lešić