NOVOSTI...

Zapisnik sa 1. sjednice Komisije za dodjelu stipendija

Zapisnik sa 1. sjednice Komisije za dodjelu stipendija

Komisija za dodjelu stipendija Općine Bošnjaci sastala se 15. studenog 2017. godine u vijećnici u 19:00h i održala svoju 1. sjednicu.

Obavijest

Obavijest

Izrada 2. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bošnjaci i članka 47. Statuta Općine Bošnjaci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13) načelnik Općine Bošnjaci raspisuje javni natječaj.

35. smotra kazališnih amatera Slavonije i Baranje

35. smotra kazališnih amatera Slavonije i Baranje

Bošnjaci 03.-19-11.2017. g. Dom kulture

Dječji tjedan

Dječji tjedan

Povodom dječjeg tjedna, 3. listopada 2017., Udruga Dječje ruke kroz šetnju Bošnjacima i uz balone dijelila je poruke o pravima djece.

Javni natječaj

Javni natječaj

Dodjela poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bošnjaci na korištenje udrugama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Općinu Bošnjaci.

Javni natječaj - Udruge u kulturi

Javni natječaj - Udruge u kulturi

Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Bošnjaci za 2018. godinu.

Javni natječaj - Udruge

Javni natječaj - Udruge

Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bošnjaci za 2018. godinu.

Javni natječaj - Udruge u sportu

Javni natječaj - Udruge u sportu

Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Općine Bošnjaci za 2018. godinu.

Rezultati izbora

Rezultati izbora

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bošnjaci utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora...

Priopćenje za javnost

Priopćenje za javnost

Općinski načelnik Općine Bošnjaci Andrija Juzbašić donosi priopćenje za javnost.

Dan Općine Bošnjaci

Dan Općine Bošnjaci

Dan Općine Bošnjaci, "Krvavi Bošnjački izbori - 1897.- 2017."