NOVOSTI...

Javni natječaj

Javni natječaj

Prijam u službu u Općinu Bošnjaci, Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci, na radno mjesto komunalni redar.

Javni poziv

Javni poziv

Podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bošnjaci.

Javni poziv

Javni poziv

Isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih Općine Bošnjaci.

Plan nabave Općine Bošnjaci za 2019. godinu

Plan nabave Općine Bošnjaci za 2019. godinu

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine broj 120/16 "), i članka 47. Statuta Općine Bošnjaci ("Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije 06/13 i 1/18"), Općinski načelnik donio je plan nabave.

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja geotermalne vode

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja geotermalne vode

Temeljem članka 12. stavak 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika  ("Narodne novine broj 52/18) Općinski načelnik Općine Bošnjaci objavljuje RJEŠENJE o utvrÄ‘ivanju eksploatacijskog polja geotermalne vode "Bošnjaci-sjever".

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

IzvješÄ‡e o provedenom savjetovanju o nacrtu odluke o socijalnom programu.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

IzvješÄ‡e o provedenom savjetovanju o nacrtu odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

IzvješÄ‡e o provedenom savjetovanju o nacrtu odluke o vrijednosti boda

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu

Temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije 06/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci...

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Nacrt odluke o socijalnom programu za 2019.godinu u Općini Bošnjaci.

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Nacrt odluke o vrijednosti boda za komunalnu naknadu u Općini Bošnjaci.

Prijedlog proračuna Općine Bošnjaci za 2019. godinu.

Prijedlog proračuna Općine Bošnjaci za 2019. godinu.

Daje se na uvid i javnu raspravu prijedlog proračuna Općine Bošnjaci za 2019. godinu.