NOVOSTI...

Rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Zaželi - Program zapošljavanja žena Općine Bošnjaci - Faza II

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme za provedbu projekta pod nazivom "Program zapošljavanja žena Općine Bošnjaci - Faza II".

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Program zapošljavanja žena "Zaželi 2".

Dozvola

Dozvola

Pridobovanje geotermalne vode na eksploatacijskom polju "Bošnjaci-Sjever".

Javni natječaj

Javni natječaj

Dodjela stipendija studentima Općine Bošnjaci za akademsku 2020./2021. godinu

Javni natječaj

Javni natječaj

Prodaja plinske mreže u vlasništvu Općine Bošnjaci.

Javni poziv

Javni poziv

Iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Rang lista

Rang lista

Rang lista kandidata za prijem u službu na određeno vrijeme u Općinu Bošnjaci.

Oglas

Oglas

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "Program zapošljavanja žena Općina Bošnjaci 2".

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Na temelju članka 20. 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Općinu Bošnjaci, Jedinstveni upravni odjel Općine Bo&sc

Poziv kandidatima za pisano testiranje

Poziv kandidatima za pisano testiranje

Poziv na testiranje za radno mjesto stručni suradnik - voditelj projekta "Program zapošljavanja žena Općina Bošnjaci 2".

II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja

II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja

Prijedlog plana za javnu raspravu.