NOVOSTI...

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Nacrt odluke o socijalnom programu za 2020.godinu u Općini Bošnjaci.

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bošnjaci.

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

Općina Bošnjaci objavljuje Nacrt Odluke o grobljima Općine Bošnjaci te poziva zainteresiranu javnost da se uključi u izradu općeg akta. Savjetovanje s javnošÄ‡u provest će se u trajanju od 30 dana u razdoblju od 15. studenog  2019. do 14. prosinca 2019

Javni natječaj

Javni natječaj

Dodjela stipendija studentima Općine Bošnjaci za akademsku 2019./2020. godinu.

Izgradnja centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Izgradnja centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Dana 03.09.2019. započelo je prethodno savjetovanje javne nabave za izgradnju centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja "Slavonska kuća" te traje do 10.09.2019.

Prometna studija

Prometna studija

Prometna studija Općine Bošnjaci.

Javni poziv

Javni poziv

Općina Bošnjaci raspisuje oglas radi zasnivanja radnog odnosa na odreÄ‘eno vrijeme u trajanju od 6 (ŠEST) mjeseci na poslovima javnih radova.

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu

Ovom odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Bošnjaci i mjere za njegovo provoÄ‘enje, a sve radi učinkovitoga očuvanja i zaštite javnih površina, održavanja čistoće i stvaranja uvjeta za zaštitu okoliša.

Rang lista

Rang lista

Prijam u službu na neodreÄ‘eno vrijeme u Općinu Bošnjaci u Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci na radno mjesto komunalni redar.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Na pisano testiranje pozivom od 26. ožujka 2019. godine pozvana su tri kandidata.

Poziv kandidatima za pisano testiranje

Poziv kandidatima za pisano testiranje

Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete po raspisanom natječaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Javni poziv

Javni poziv

Podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci.