DOKUMENTI NAČELNIKA...

 • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata rada i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu u Općini Bošnjaci

 • Odluka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika

 • Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci

 • Odluk o imenovanju Stožera civilne zaštite

 • Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

 • Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za financiranje političkih stranaka

 • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

 • Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2021. godine

 • Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 2021. godine

 • Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme

 • Izvješće o radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

 • Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Općine Bošnjaci

 • Odluke o dodjeli sredstava za financiranje prijekata udruga

 • Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

 • Odluka o dodijeli stipendija za akademsku 2019./2020. godinu

 • Odluka prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci

 • Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

 • Prijedlog programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama

 • Odluka o usvajanju programa zaštite pučanstva

 • Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine

 • Program stručnog osposobljavanja volontera-vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa

 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci za 2019. godinu

 • Plan prijema za stručno osposobljavanje u Općini Bošnjaci bez zasnivanja radnog odnosa

 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja sporta

 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja kulture

 • Odluka o popisu imovine i osnivanju povjerenstva

 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata Općinskih udruga 2019.

 •