NOVOSTI

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Objavio: Administrator

Datum: 09.10.2020.

Kategorija: Opcina

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Intervju

Na temelju članka 20. 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Općinu Bošnjaci, Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci, na radno mjesto stručni suradnik.


POGLEDAJ POZIV