NOVOSTI

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Objavio: Administrator

Datum: 19.12.2017.

Kategorija: Opcina

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bošnjaci

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE
OBRAZAC