NOVOSTI

Javni natječaj

Objavio: Administrator

Datum: 19.04.2018.

Kategorija: Opcina

Javni natječaj

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci od 12. ožujka 2018. godine pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Bošnjaci raspisuje i objavljuje javni natječaj za prijam u službu na radna mjesta službenika/ca na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci.

JAVNI NATJEČAJ
VIŠI STRUČNI SURADNIK
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT