NOVOSTI

Plan nabave Općine Bošnjaci za 2019. godinu

Objavio: Administrator

Datum: 17.01.2019.

Kategorija: Opcina

Plan nabave Općine Bošnjaci za 2019. godinu

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine broj 120/16 "), i članka 47. Statuta Općine Bošnjaci ("Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije 06/13 i 1/18"), Općinski načelnik donio je plan nabave.

POGLEDAJ DOKUMENT