NOVOSTI

Rang lista

Objavio: Administrator

Datum: 08.04.2019.

Kategorija: Opcina

Rang lista

Prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Bošnjaci u Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci na radno mjesto komunalni redar.

POGLEDAJ DOKUMENT