NOVOSTI

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Općinu Bošnjaci

Objavio: Administrator

Datum: 11.06.2020.

Kategorija: Opcina

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Općinu Bošnjaci

Operativni plan provedbe Programa sačinjen je u suradnji s DVD Bošnjaci, Komunalac d.o.o. Županja, Cesting d.o.o. Osijek te s osobama koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem a temeljem dokumenta zaštite od požara tehnoloških eksplozija za Općinu Bošnjaci.


POGLEDAJ DOKUMENT