ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2021.

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bošnjaci

 • Statut Općine Bošnjaci - pročišćeni tekst

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Slavonska kuća

 • Zaključak - Izvješće o radu savjeta mladih

 • Izvješće mandatna komisija

 • Odluka o dodjeli opločnjaka i namjenskih sredstava LU "Vjerovi" Bošnjaci

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bošnjaci

 • 1. izmjene plana proračuna za 2021.godinu posebni dio

 • 1. izmjene plana proračuna za 2021.godinu opći dio

 • 1. izmjene i dopune proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Bošnjaci

 • Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Izvješće o udrugama za 2020. godinu

 • Zaključak o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 • Izvješće o izvršenju socijalnog programa za 2020. godinu

 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Bošnjaci u 2020. godini

 • Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Odluka o centru za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća

 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Bošnjaci

 • Odluka o odobrenju i prijenosu sredstava za izgradnju Lovačkog doma za LU "Vjerovi" Bošnjaci

 • Odluka o sufinanciranju obnove Vjeronaučne dvorane Župne crkve sv. Martina biskupa u Bošnjacima

 • Zaključak - Izvješće o radu Općinskog načelnika

 • Zaključak o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom

 • Zaključak o ostvarenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2020. godini

 •