OPĆINSKA UPRAVA

andrija_juzbasic

Andrija Juzbašić

Općinski načelnik, Hrvatska seljačka stranka (HSS)

martina_golubicic

Alen Aleksić

Zamjenik načelnika, Hrvatska seljačka stranka (HSS)

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Predsjednik Općinskog vijeća - Josip Šumanovac, dipl.ing.

2. a) Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća - Pero Knežević, dipl.iur.

2. b) Drugi potpredsjednik Općinskog vijeća - Natalija Lešić, bacc.med.techn.

STALNA RADNA TIJELA OPĆINE BOŠNJACI

3. MANDATNA KOMISIJA

3.1. Predsjednik - Tihana Bertić

3.2. Član - Željko Balić

3.3. Član - Ivan Šumanovac

4. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

4.1. Predsjednik - Jasminka Lešić

4.2. Član - Ivan Jovanovac

4.3. Član - Mato Lešić

5. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

5.1. Predsjednik - Pero Knežević

5.2. Član - Tomislav Lešić

5.3. Član - Ivan Jelić

5.4. Član - Ivica Majstorović

5.5. Član - Željko Balić

6. ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

6.1. Predsjednik - Josip Šumanovac

6.2. Član - Pero Knežević

6.3. Član - Ivan Jelić

7. ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

7.1. Predsjednik - Jasminka Lešić

7.2. Član - Tihana Bertić

7.3. Član - Željko Balić

7.4. Član - Ivan Šumanovac

7.5. Član - Mato Lešić